จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2560

จัดสรรงบประมาณปี 256

Read more

โครงการสร้างเสริมและสนับสนุน ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ดาาน์โหลด โครงการสร้

Read more

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

ดาวน์โหลด โครงการแข่

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด  ประกาศผลก

Read more

แจ้งจัดสรรงบประมาณและเชิญประชุมโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

ดาวน์โหลด  ตารางการอ

Read more

การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมิน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559

การดำเนินงานการตรวจส

Read more

ข้อมูลพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อ ผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย

ดาวน์โหลด  image0503

Read more

การอบรมการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และการใช้ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Recipes)

ดาวน์โหลด image0354

Read more