แบบสอบถามประเมินผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี สพฐ.

แบบสอบถามประเมินผลกา

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรร

Read more

จัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2560

จัดสรรงบประมาณปี 256

Read more

โครงการสร้างเสริมและสนับสนุน ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ดาาน์โหลด โครงการสร้

Read more

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

ดาวน์โหลด โครงการแข่

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด  ประกาศผลก

Read more

แจ้งจัดสรรงบประมาณและเชิญประชุมโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

ดาวน์โหลด  ตารางการอ

Read more

การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมิน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559

การดำเนินงานการตรวจส

Read more

ข้อมูลพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อ ผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย

ดาวน์โหลด  image0503

Read more