การดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

การดำเนินกิจกรรมสภาน

Read more

เลื่อนกำหนดการจัดงานและสถานที่ในการจัดงาน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ”

เลื่อนกำหนดการจัดงาน

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ณ โรงแรมเนวาดา คอนเเวชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการบรรยา

Read more

ตารางประชุม เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางประชุม เครือข่า

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

 ประกาศสำนักงานคณะกร

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรร

Read more

ขยายเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 พรรษา 9 มิถุนายน 2559

ขยายเวลาและปรับปรุงห

Read more