ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด  ประกาศผลก

Read more

การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมิน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีการศึกษา 2559

การดำเนินงานการตรวจส

Read more

ข้อมูลพื้นที่ที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อ ผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย

ดาวน์โหลด  image0503

Read more

การอบรมการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ และการใช้ระบบประเมินสำรับอาหารโดยโรงเรียน (Thai School Recipes)

ดาวน์โหลด image0354

Read more

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสพฐ. รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

การคัดเลือกโรงเรียนต

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์แนวทางการขยายเครือข่ายนักเรียนไทยสุขภาพดี 4 ภูมิภาค

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more