การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559-2560

การประชุมคณะกรรมการจ

Read more

หลักเกณฑ์การคัดเลือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปีงบประมาณ 2559

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

Read more

ศึกษาดูการโรงเรียนที่เป็ฯแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำเกษตรด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน

ศึกษาดูการโรงเรียนที

Read more