ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกาศสำนักงานกองทุน

Read more

ตารางประชุม เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางประชุม เครือข่า

Read more

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำนักนักประชาธิปไตยด้วยกระบวนการลูกเสือ

นายการุณ สกุลประดิษฐ

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

 ประกาศสำนักงานคณะกร

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ประจำปี 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรร

Read more

ขยายเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานฯ “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 พรรษา 9 มิถุนายน 2559

ขยายเวลาและปรับปรุงห

Read more