ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ของ สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more

เลื่อนกำหนดการจัดงานและสถานที่ในการจัดงาน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ”

เลื่อนกำหนดการจัดงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงาน กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

คู่มือสร้างความเข็มแข็งโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (มาตรฐานและตัวชี้วัด)

คู่มือสร้างความเข็มแ

Read more

การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560

การคัดเลือกเด็กและเย

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read more

เอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ณ โรงแรมเนวาดา คอนเเวชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการบรรยา

Read more