ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด  ประกาศผลก

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

แจ้งจัดสรรงบประมาณและเชิญประชุมโครงการแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา “สพฐ. – เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน” แข่งทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ

ดาวน์โหลด  ตารางการอ

Read more