เลื่อนกำหนดการจัดงานและสถานที่ในการจัดงาน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ”

เลื่อนกำหนดการจัดงานและสถานที่ในการจัดงาน

ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา

“ลูกทุ่ง สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ”

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99

ดาวน์โหลด  %e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5