ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ของ สพฐ.

ประกาศเลื่อนการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 3 หลักสูตร ของ สพฐ.

ส่วนกำหนดการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง