งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ค่ายลูกเสือหนองญาติ)
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม

9651   s__67821596   s__678215949658   7074   s__67821590

8876   8878   8880

8881   8879   8557

8884   8877   8551  8882   8556  8554  8883  9657

8552