ตัวแทนเด็กและเยาวชนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และเด็กจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ ทำเนียบรัฐบาล

 13482 13483 13484  13486 13487 13488 13489   13492  13494  13496  13498

13500 13501  13505

31752 31753 S__4121399913504 S__4121400313481