สัมมนาโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียนประจำปี 2558

จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและครู ในโครงการต้นแบบสหกรณ์ในโรงเรียนประจำปี 2558

1 (102) DSC_2934 DSC_3243 DSC_3265 DSC_3279 DSC_3336 DSC_3339 IMG_0069 IMG_0076 IMG_0079 IMG_0307 IMG_9866 IMG_9913