การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค  หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

ณ ค่ายลูกเสือสาริกา จังหวัดนครนายก

           นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรการจัดการค่ายพักแรม (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ ค่ายลูกเสือสาริกา จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับประทานอาหารกับบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว

 49305

49310493114930849307 49309   49312 49313 49314 49315 49316 49317 49318 49319 49320 49321