งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (ภาคกลาง)

58088

58089 58090

58092 58096