การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ (ภาคเหนือ)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค  หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ (ภาคเหนือ)

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร

60083  60078  6007960081  60101 60096   60098  60099  60075    60076 60077  60085 60090 60091 60092 60093 60094