สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 3 ใน 10 จังหวัด

สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 3 ใน 10 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
  2. จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา
  3. จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  4. จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี
  5. จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาชากังราว(ริมปิง)
  6. จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนตากวิทยาคม
  7. จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
  8. จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ
  9. จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเมืองเลย
  10. จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดมุกดาหาร

ภาพงานแถลงข่าวกิจกรรมวันที่5เมย.591459478528015 1459478547798 1459478555365 1459479053256 1459480224743 1459480232599