การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ (ภาคใต้)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ(ภาคใต้)

ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

004 007005

003694395 694394

01 02 0304 05001

 002 111 112