การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่เข็มทิศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ระหว่างวันที่ 25- 28 เมษายน 2560

ณ ศูนย์ฝึกอบรม “ดงฟ้าห่วน” สวนสัตว์อุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

71071 71073 71074 71075 71076 71077 71078 71079 71080 71081 71082 71083