โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต สอนว่ายน้ำในลำน้ำธรรมชาติ (ลำน้ำเข็ก) ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล ขอบคุณเครดิตภาพ จาก ประชาสัมพันธ์ สพป.พิษณุโลก เขต 1

ว่ายน้ำ

ดาวน์โหลด วีดีโอโครงการว่ายน้ำเพื่่อชีวิต