การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 821

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 821

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560

ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

20170530_๑๗๐๕๓๐_0049  20170530_๑๗๐๕๓๐_0054

S__5668872  20170530_๑๗๐๕๓๐_0046 20170530_๑๗๐๕๓๐_0058

96018  95845  95846

20170530_๑๗๐๕๓๐_0022  96020  20170530_๑๗๐๕๓๐_0025

  20170530_๑๗๐๕๓๐_0027 95847 20170530_๑๗๐๕๓๐_0001

20170530_๑๗๐๕๓๐_0002 20170530_๑๗๐๕๓๐_0003 20170530_๑๗๐๕๓๐_0005

20170530_๑๗๐๕๓๐_0008 20170530_๑๗๐๕๓๐_0013 20170530_๑๗๐๕๓๐_0078

20170530_๑๗๐๕๓๐_0080 20170530_๑๗๐๕๓๐_0081 20170530_๑๗๐๕๓๐_0082

96019  20170530_๑๗๐๕๓๐_0090