การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( L.T.C.)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ( L.T.C.) รุ่นที่ 126

ระหว่างวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2560 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

104429  104432  104435 104436  104430104433       104437   104438   104440

104441104431104434