การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคใต้

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคใต้

ระหว่างวันที่ 4- 7 สิงหาคม 2560

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

S__4423757 S__4341839S__4341840 S__4423809S__4423758S__4341841   S__4423759 S__4423760 S__4423761 S__4423763 S__4423764 S__4423767  S__4423811 S__4440207 S__4440208 S__4440209 S__4440212 S__4440213