การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 816

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 816 ให้กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาใหม่ จำนวน 110 คน

ระหว่างวันที่ 17 – 22  กันยายน 2560

ณ ค่ายวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี

167916

168062  168108

167911  168103  167908  167917

S__6914118 S__6914117 S__6914116 S__6914115  168102 168065  168063  168061 168060 168059 168058 168057 168056 168055  167915 167914 167913 402823 402824 402825 402826 402800 402790 402789