การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล

การดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค

ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

20170918_๑๗๐๙๑๘_0010 20170918_๑๗๐๙๑๘_0028

20170918_๑๗๐๙๑๘_0030 20170918_๑๗๐๙๑๘_0009 20170918_๑๗๐๙๑๘_0007

20170918_๑๗๐๙๑๘_0038 20170918_๑๗๐๙๑๘_0036 20170918_๑๗๐๙๑๘_0033 20170918_๑๗๐๙๑๘_0021 20170918_๑๗๐๙๑๘_0016 20170918_๑๗๐๙๑๘_0012 20170918_๑๗๐๙๑๘_0008 20170918_๑๗๐๙๑๘_0006 20170918_๑๗๐๙๑๘_0025 20170918_๑๗๐๙๑๘_0029 20170918_๑๗๐๙๑๘_0042 20170918_๑๗๐๙๑๘_0050 20170918_๑๗๐๙๑๘_0045 20170918_๑๗๐๙๑๘_0054 20170918_๑๗๐๙๑๘_0060 20170918_๑๗๐๙๑๘_0059 20170918_๑๗๐๙๑๘_0062 20170918_๑๗๐๙๑๘_0063 20170918_๑๗๐๙๑๘_0061 20170918_๑๗๐๙๑๘_0017 S__30130184

783308 783306