การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 783

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 783

ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2559

ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

2016_0502_112415_resize

2016_0502_102853_resize  2016_0502_091612_resize

2016_0502_124555_resize  จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.51.46

จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.52.54  จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.53.15

จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.53.17  จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.54.19

จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.54.51  จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.54.58

จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.55.04  จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.56.22

จับภาพหน้าจอ 2559-05-03 เวลา 11.56.28