การประชุมเชิงปฎิบัติการและพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของสพฐ.

การประชุมเชิงปฎิบัติการและพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ

นักเรียนไทยสุขภาพดีของสพฐ. ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2559

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

13131063_1020750984669515_6297728452393295488_o    13087524_1020748498003097_2080840588377576871_n

13112815_1020749028003044_2353793489189082484_o  13123413_1020748684669745_3932427964437340673_o  13123071_1020749044669709_6993933282701110382_o13131185_1020748848003062_58830832394497384_o  13131032_1020748588003088_3207218796223107952_o  13131362_1020748868003060_4448882828333011635_o13119969_1020751114669502_3246940414134091903_o  13113040_1020751158002831_3660574220515876493_o  13087078_1020751314669482_5817401369594190783_o   13112823_1020747431336537_7809076688966443411_o   13122835_1020747981336482_1477133174159788966_o   13123356_1020751284669485_6514114623796226444_o