ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559

สภานักเรีน 1

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือก สพท. ที่ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ประจำปี 2559