เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำนักนักประชาธิปไตยด้วยกระบวนการลูกเสือ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยด้วยกระบวนการลูกเสือ
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  เป็นประธาน

   274065  274069

274066  274067  274068