ตารางประชุม เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางประชุม เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา

(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเนวาดา คอนเวนชั่น โฮเทล

จังหวัดอุบลราชธานี

ประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริม

ดาวน์โหลด ตารางประชุม ผอ.ส่งเสริม