เอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ณ โรงแรมเนวาดา คอนเเวชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ณ โรงแรมเนวาดา คอนเเวชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%af

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยายในงานประชุม ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ณ โรงแรมเนวาดา คอนเเวชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2559