การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปี 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปีงบประมาณ 2559

ระหว่าง 13 – 16 กันยายน 2559

ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

288161 s__2360355288162  117320 117324 117329 288152 288150 288153288154288154_0 288155288151  212986 288156  288158 288159 288160 288163 288164288157 345193 s__2360356 s__2360361 s__2360364 s__2360372 s__6193607 s__6193610 s__6193611 s__6193614 s__6193615 s__6201442

s__6717536s__6717541