ติดต่อเรา

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ :   อาคาร สพฐ. 5  ชั้น 9 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :   0-2281-1955, 0-2281-2858
โทรสาร :   0-2282-2808
อีเมล์ :   student.obec@gmail.com