ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.อำนาจเจริญ/หอนาฬิกา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
2 อบต.โพนทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
3 รร.บ้านดอนแดงนาโนน,รร.บ้านจิก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
4 โรงเรียนจำนวน 10แห่ง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2950
-
5 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวน ๑๕แห่ง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5440
-
6 เขตพื้นที่บริการโรงเรียน25แห่ง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10637
-
7 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวน37แห่ง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
13931
-
8 เขตพื้นที่บริการโรงเรียน29แห่ง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11910
-
9 เขตพื้นที่บริการโรงเรียน31แห่ง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
12606
-
10 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนจำนวน44โรงเรียน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20352
-
11 เขตพื้นที่บิรการโรงเรียนจำนวน 19แห่ง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7660
-
12 เขตพื้นที่บริการโรงเรียน5แห่ง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
13 เขตพื้นที่บริการโรงเรียน2แห่ง 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
-
14 รร.ม่วงโป้หนองนำ้ขุ่น 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการแจกจ่าย  
92586