ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศาลาประชาคม หมู่ 2 และ วัดบางศาลา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
2 ผู้มาติดต่อราชการที่ สพป.อ่างทอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 ข้าราชการบำนาญมาติดต่อราชการ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
4 วัดบ้านอิฐและโรงเรียนวัดบ้านอิฐ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
5 ผู้มาติดต่อราชการและผู้ปกครองเด็กนักเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 วัดสระเกษ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
770
7 ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 ข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
9 ศาลาพักร้อนโรงเรียนวัดลาดเค้า 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
10 ข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนบ้างเสด็จวิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
11 ประชาชน ร้านค้าและชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนวัดราชปักษี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 ร้านค้าและชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนวัดเซิงหวายฯ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
13 ประชาชนในหมู่บ้านรอบๆโรงเรียนวัดยางทอง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
480
14 ชุมชนใกล้โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
15 วัดบ้านอิฐและโรงเรียนวัดบ้านอิฐ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
16 ชุมชน หมู่ 2 ต.ตรีณรงค์ ,ผู้มาติดต่อราชการ,นักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
17 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
18 นักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
19 ศาลาการเปรียญวัดถนน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
658
20 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
21 โรงเรียนวัดห้วยโรง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
22 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
23 โรงเรียนวัดอบทม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
24 โรงเรียนวัดคำหยาด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
25 โรงเรียนบ้านนำ้ผึ้ง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
26 ตลาดนัดโพธิ์ทองและชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
780
27 ประชาชนในหมู่บ้านสามโก้ และผู้ปกครอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
28 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
29 วัดไร่ อำเภอวิเศษชัยชาญ แจกโดยโรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
30 ประชาชนที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ที่วัดศาลาดิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
31 โรงเรียนและชุมชน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1015
32 คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ตลาดนัด ประชาชนและชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
33 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
34 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
35 หอประชุมโรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
36 หน้าตลาดนัดวัดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
780
37 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
38 หมู่บ้านทำกลองและชุมชน ต.เอกราช 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
39 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม และเขตพื้นที่บริการโดยรอบ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
40 โรงเรียนและชุมชน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
982
41 วัดวงษ์สุวรรณ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
42 ร.ร.อนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
43 ร้านค้าและชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
44 วัดมะนาวหวาน อำเภอวิเศษชัยชาญ แจกโดยโรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
45 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ต.สายทอง หมู่ 1,2,3,5,6 ต.โรงช้าง หมู่ 5,6 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
46 โรงเรียนวัดมหานาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
47 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
48 งานทอดกฐินวัดถนน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
49 วัดช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ แจกโดยโรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
50 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
51 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
52 พื้นที่บริการของโรงเรียน ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
53 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี (สามัคคีประชาสรรค์) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
54 ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ตำบลสายทอง หมู่ 4และ5 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
55 โรงเรียนวัดสามขาว,วัดสามขาว หมู่บ้านคลองแพ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
56 โรงเรียนวัดงิ้วราย 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
57 บริเวณ ตำบล นรสิงห์ หมู่ที่ 1-5 อำเภอ ป่าโมก 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
58 วัด ตลาด หน่วยงานต่าง ๆ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
59 ประชาชน บริเวณรอบโรงเรียนวัดโบสถ์ฯ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
60 วัดสี่ร้อย 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
61 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
225
-
62 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ , ตลาดนัด , ชุมชน 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
63 โรงเรียนวัดต้นทอง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
64 โรงเรียนบ้านศาลาดิน(สุวรรณประชานุกูล) 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
65 โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2504) 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1120
66 ชุมชนใกล้โรงเรียนวัดโบสถ์(ราษฎร์รังสฤษฏ์) 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
630
67 ชุมชนใกล้โรงเรียนวัดหนองกร่าง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
68 โรงเรียนวัดทางพระ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
69 บริเวณพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดหนองยาง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
70 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
71 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
72 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หมู่ 9 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
73 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
74 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
75 บ้านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมะนาวหวาน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
76 บ้านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมะนาวหวาน 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
77 ศาลาพักร้อนหมู่ 6 หมู่ 7 และนักเรียนโรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
78 คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดมหาดไทย ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชนและชุมชนรอบๆโรงเรียน 1 มกราคม  พ.ศ. 2560
500
79 ตำบลจำปาหล่อ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
600
    รวมการแจกจ่าย  
48438