ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดหัวรอ,ตลาดเจ้าพรม,วัดพนัญเชิงวรวิหาร 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 งานกฐิน และวัดต่าง ๆ ที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
3 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
4 หน้าโรงเรียนประตูชัย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
5 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
18000
-
7 วัดพนัญเชิงวรวิหาร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
8 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
9 งานกฐิน และวัดต่าง ๆ ที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
10 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1800
-
11 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
12 วัดมงคลบพิตร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
13 วัดใหญ่ชัยมงคล 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
14 งานกฐิน และวัดต่าง ๆ ที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
15 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
16 ตลาดวังน้อย,ร.ร.ชลประทานอนุเคราะห์,ร.ร.วังน้อยวิทยาภูมิ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
-
17 งานกฐิน และวัดต่าง ๆ ที่ตั้งของโรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
18 บริเวณเขตบริการของ ร.ร.วัดเทพคันธาราม,ร.ร.สุวพรรณสนิทวงศ์พิยา,ร.ร.วัดวงษ์สวรรค์,ร.ร.วัดนางชี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2517
-
19 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
20 บริเวณเขตบริการของ ร.ร.วัดสำมะกัน, ร.ร.วัดจงกลณี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
21 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
    รวมการแจกจ่าย  
92367