ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 บริเวณท้องสนามหลวง และบริเวณหน้าโรงเรียนฯ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2299
2 บริเวณท้องสนามหลวง,บริเวณหน้าโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน,ร.ร.สว.3 แจกที่สนง.เขตทวีวัฒนา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6200
3 บริเวณท้องสนามหลวง/พระบรมมหาราชวัง,บริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน,ปัญญาวรคุณ แจกที่ห้างบิ๊กซีเพชรเกษม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12099
4 สพม.1 แจกชุมชนบริเวณใกล้เคียง และสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท, ร.ร. แจกชุมชนบริเวณใกล้เคียง และสนามหลวง, ร.ร.ศึกษานารีวิทยา แจก สนง.เขตบางบอนและ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5990
5 ชุมชนบริเวณ ร.ร., ประชาชนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10700
6 มีกิจกรรมแจกอาหาร-น้ำดื่ม, การเก็บขยะ, นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง, แจกประชาชนวัดเบญจมบพิตรและหัวลำโพง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
7 บริเวณสนามหลวง, ชุมชนบริเวณโรงเรียน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4400
8 แจกบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง และมีกิจกรรมแจกอาหาร-น้ำดื่ม, นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาเก็บขยะบริเวณสนามหลวงและเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
9 แจกชุมชนบริเวณใกล้เคียง และบริเวณสนามหลวง ร.ร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม นำมาแจกบุคลากร สพม.1 และแจกชุมชนถนนข้าวสาร ตลาดบางลำภู, ผอ.ร.ร.สวนอนันต์ แจกโบว์ให้แก่ นร. ในวันเปิดภาคเรียน และแจกบริเวณสนามหลวง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4950
10 มีการจัดพิธีถวายความอาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรง มีการแจกอาหาร น้ำดื่ม นักเรียน ลูกเสือจิตอาสา เก็บขยะ บริเวณใกล้เคียงและสนามหลวง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
11 แจกประชาชนบริเวณสนามหลวง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
12 แจกชุมชุนบริเวณโรงเรียน และแจกประชาชนบริเวณสนามหลวง มีกิจกรรมแจกอาหาร-น้ำดื่ม นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาเก็บขยะบริเวณสนามหลวง โรงเรียนในสังกัด สพม.1 จัดพิธีถวายความอาลัย บริเวณลานอเนกประสงค์ ห้องประชุมโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
13 แจกประชาชนบริเวณสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง และมีกิจกรรมแจกอาหาร-น้ำดื่ม นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาบริการเก็บขยะบริเวณสนามหลวง และโรงเรียนใรสังกัด สพม.1 จัดพิธีถวายความอาลัยบริเวณลานอเนกประสงค์ ส่วน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย จัดพิธีถวายความอาลัย ณ หอประชุมอาคาร 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3350
14 แจกชุมชนบริเวณ ร.ร. และแจกประชาชนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1950
15 แจกประชาชนบริเวณสนามหลวง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
16 ชุมชนบริเวณใกล้เคียง และตลาดวัดจันทร์ประดิษฐาราม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2150
17 ร.ร.ในสังกัด สพม.1 มีการจัดพิธีถวายความอาลัย และการแปรอักษรบริเวณลานอเนกประสงค์ สนามหน้าเสาธง และห้องประชุมโรงเรียน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
18 แจกประชาชนบริเวณสนามหลวง และ ร.ร.ในสังกัด สพม.1 จำนวน 67 โรงมีกิจกรรม ศธ.รวมพลัง ร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แจกอาหารประชาชน ครัวกระทรวงศึกษาธิการ บริเวณสนามหลวง และ ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จัดพิธีถวายความอาลัย และแปรอักษร บริเวณอาคารอเนกประสงค์โ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
19 แจกประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ แจกผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2750
20 ผู้ปกครองนักเรียน คนละ 1 ชิ้น และนักเรียนคนละ 1 ชิ้น 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
21 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ, ร.ร.วัดน้อยนพคุณ มีกิจกรรมแจกอาหาร น้ำดื่ม ที่ศูนย์บริการประชาชน ร.ร.สตรีวิทยา และ ร.ร.ในสังกัด สพม.1 จัดพิธีถวายความอาลัย และการแปรอักษร บริเวณสนามโรงเรียนและลานอเนกประสงค์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
22 ร.ร. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แจกประชาชนร้านของฝาก,จุดพักรถ จ.นครสวรรค์ และแจกน้ำหวานให้ชุมชนบริเวณหน้า ร.ร. 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
23 ชุมชนบริเวณโรงเรียน และผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
24 ชุมชนตลาดไชยฉิมพลี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1650
25 ร.ร.ในสังกัด สพม.1 มีกิจกรรมยืนสงบนิ่ง และพิธีถวายอาลัย บาง ร.ร.มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แจกน้ำหวานให้ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครอง 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
26 ชุมชนตลาดไชยฉิมพลี 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการแจกจ่าย  
71468