ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนบ้านหนองกราด หมู่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 สภ.หนองสองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
4 โรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
5 ผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตฯ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
6 ประชาชนที่มาทำบุญที่วัดกลางนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
7 ประชาชนในเขตบริการ โรงเรียนบ้านขามน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
8 ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านเสลาโสรง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
10 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
11 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
12 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2727
-
13 ประชาชนและผู้ปกครองในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณใกล้เคียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
14 ผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2100
-
15 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
16 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย สังกัด สพป. บร. 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
17 โรงเรียนบ้านโคกเฟือง อำเภอละหานทราย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
18 โรงเรียนบ้านบาระแนะ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
19 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย สังกัด สพป. บร. 3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
20 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
21 โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอนางรอง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
219
22 ชุมชนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
23 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
24 บ้านสองพี่น้อง 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
    รวมการแจกจ่าย  
13044