ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนตลาดละหานทราย 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 ชุมชนละหานทราย หมู่ 2 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 ชุมชนละหานทราย หมู่ 8 16 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 ชุมชนละหานทราย หมู่ 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
5 ชุมชนละหานทราย หมู่ 11 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 ชุมชนละหานทราย หมู่ 7 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
7 สพม.32 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 ประชาชนในตลาดอำเภอลำปลายมาศ,ห้างสรรพสินค้า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
9 โรงพยาบาลละหานทราย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
10 ตลาดสดเทศบาลอำเภอประโคนชัย,โรงพยาบาลอำเภอประโคนชัย,ตลาดนัดคลองถมอำเภอประโคนชัย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1108
-
11 หน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
12 ตลาดนัดคลองถม ต.ลำดวน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
13 คณะครู 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
-
    รวมการแจกจ่าย  
4308