ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
3 เทศบาลตำบลหัวถนน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
4 ชุมชนบริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 ชุมชน นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 ชุมชน โรงเรียนวัดหัวถนน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 ชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดทรงธรรม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 ชุมชน บริเวณโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
9 ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านเนินถาวร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดศรีประชาราม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
11 ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านย่านซื่อ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
12 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดแหลมแค 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
13 ชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนวัดบางนาง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
14 ร่วมงานกฐินฯ วัดชุมแสงศรีวนาราม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
15 ประชาชนร่วมงานกฐิน ณ วัดหนองกระดูกควาย และวัดทุ่งขวาง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
16 ผู้ปกครอง นักเรียน งานกฐินฯ ณ วัดหนองแช่แว่น 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
17 ประชนร่วมงานกฐินฯ ณ วัดใหม่ท่าโพธิ์ และวัดนามะตูม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
18 ครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองสังข์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
19 ชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 ตลาดเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 ครู นักเรียน บริเวณโรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
22 ชุมชนบริเวณโรงเรียชุมชนวัดหนองตำลึง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
23 ชุมชนบริเวรโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
24 ครู นักเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียนเพลินจิตวิทยา อ.พานทอง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
25 นักรเียน ครู ชุมชน โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
26 ครู นักเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียวัดบ้านศาลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
27 ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
28 ครู นักเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
29 นักเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
30 ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านสามแยก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
31 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดหนองปรือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
32 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
33 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดเนินตามาก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
179
-
34 ชุมชนบริเวณโรงเรียนวัดบ้านเก่า 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
35 ผู้ทำบุญงานทอดกฐิน ณ วัดห้วยยาง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
36 ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
37 งานทอดกฐิน วัดเซิดสำราญ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
38 ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านทับร้าง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
39 ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
40 ชุมชน เทศบาล อบต. อ.เกาะจันทร์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2600
41 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2900
-
42 นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
43 นักเรียน ชุมชน โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
44 ชุมชน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
45 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ชุมชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
46 ชุมชน โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
47 นักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ผู้ปกครอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
48 นักเรียนโรงเรียนบ้านบางแสม ผู้ปกครอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
49 นักเรียน ครู โรงเรียนวัดหนองกะขะ ชุมชน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
900
50 นักเรียน ครู ชุมชนโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
51 งานทอดกฐินที่วัดกลางคลองหลวง และที่โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
52 นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนวัดเขาวังแก้ว 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
53 นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
54 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
55 ครู นักเรีย ชุมชน บริเวณโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
-
56 นักเรียน ชุมชน บริเวณโรงเรียนบ้านแปลง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
57 โรงเรียนบ้านบึงตะกู 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
559
-
58 ชุมชน ในเขตอำเภอบ่อทอง และโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2999
59 ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
60 ชุมชน โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
61 นักเรียน โรงเรียนวัดเกาะลอย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
62 ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
63 นักเรียน ชุมชน โรงเรียนวัดบ้านไร่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
64 วัดใหม่ทรายมุล 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
65 วัดเนินสัก 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
66 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการแจกจ่าย  
54048