ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สนามหลวง กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 โรงเรียนอันสัมชัญศรีราชา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
3 โรงเรียนอันสัมชัญศรีราชา 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชาและตลาดคลองถมแหลมฉบัง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
5 พื้นที่บริการโรงเรียนบ้านระเวิง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
6 พื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านวังค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
7 พื้นที่บริการของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2250
8 พื้นบริการของโรงเรียนปัญญานฤมิตร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4025
9 พื้นที่บริการของโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
10 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4220
11 พื้นที่บริการของโรงเรียนบ้าน ก.ม.ห้า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1299
-
12 ตลาดนัดบ้านห้วยกรุ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
13 พื้นที่บริการของโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
14 ปั๊ม ปตท.แหลมฉบัง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
15 พื้นที่บริการของโรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
-
16 พื้นที่บริการของโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
17 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
18 โรงเรียนอันสัมชัญศรีราชา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
19 โรงเรียนอันสัมชัญศรีราชา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
20 หน้าโรงเรียนบุญจิตวิทยา 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4
21 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
500
22 โรงเรียนประเสริฐสุข 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
999
    รวมการแจกจ่าย  
45646