ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ข้าราชการ ประชาชน บริเวณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, ประชาชนในเขตบริการของ รร.ประชาฤกษ์สมบูรณ์, ประชาชน ต.บึงน้ำรักษ์, นักเรียน รร.สกัด ๔๐ ฯ, แพทย์ / พยาบาลรพ.บางน้ำเปรี้ยว, จนท.รพ.สต.บึงน้ำรักษ์, ประชาชนใน ต.ปากคลองบางขนาก, เพื่อแจกให้แก่นักเรียน ประชาชนในเข 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
930
-
2 ข้าราชการ ประชาชน บริเวณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, ประชาชนในเขตบริการของ รร.ประชาฤกษ์สมบูรณ์, ประชาชน ต.บึงน้ำรักษ์, นักเรียน รร.สกัด ๔๐ ฯ, แพทย์ / พยาบาลรพ.บางน้ำเปรี้ยว, จนท.รพ.สต.บึงน้ำรักษ์, ประชาชนใน ต.ปากคลองบางขนาก, เพื่อแจกให้แก่นักเรียน ประชาชนในเข 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1120
-
3 ข้าราชการ ประชาชน บริเวณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1, ประชาชนในเขตบริการของ รร.ประชาฤกษ์สมบูรณ์, ประชาชน ต.บึงน้ำรักษ์, นักเรียน รร.สกัด ๔๐ ฯ, แพทย์ / พยาบาลรพ.บางน้ำเปรี้ยว, จนท.รพ.สต.บึงน้ำรักษ์, ประชาชนใน ต.ปากคลองบางขนาก, เพื่อแจกให้แก่นักเรียน ประชาชนในเข 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
4 ภายในอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา,อำเภอบ้านโพธิ์,อำเภอบางน้ำเปรี้ยว,อำเภอบางปะกง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4828
-
5 วัดที่ตั้งของโรงเรียนที่จัดงานกฐิน รพ.พุทธโสธร ตลาดบางปะกง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8366
6 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1873
-
7 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
8 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
558
-
9 ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2680
-
    รวมการแจกจ่าย  
20855