ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
16000
-
2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
3 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
4 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
5 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3600
-
    รวมการแจกจ่าย  
24600