ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 เขตบริการโรงเรียนวัดป่าตาล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 เขตบริการโรงเรียนวัดบ้านน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
5 วัดป่าตัน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 วัดศรีบัวเงิน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
7 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
8 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 เขตบริการ โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
10 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
11 โรงเรียนท่าศาลา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
12 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
13 เขตบริการโรงเรียน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
14 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
332
-
15 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 ชุมชนหนองหอย ตลาด 89 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
17 เขตบริการโรงเรียนวัดแม่ผาแหน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
18 โรงเรียนวัดป่าแดดและในชุมชน 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1750
-
19 โรงเรยนบ้านป่าเสร้า 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2016
    รวมการแจกจ่าย  
12448