ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดเจดีย์แม่ครัว และพื้นที่บริการใกล้โรงเรียน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11236
-
2 พื้นที่บริการใกล้โรงเรียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
23014
-
3 ที่ว่าการอำเภอแม่ริม และชุมชนใกล้สถานศึกษา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
31203
4 เขตชุมชนใกล้สถานศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8622
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และเขตชุมชนใกล้สถานศึกษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
24369
6 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และเขตชุมชนใกล้สถานศึกษา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11700
-
7 ชุมชนใกล้สถานศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35703
8 พื้นที่บริการใกล้โรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
64735
9 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และเขตชุมชนใกล้สถานศึกษา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5149
    รวมการแจกจ่าย  
215731