ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1387
-
3 สถานที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1502
4 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2298
5 โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
6 โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
7 โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
8 โรงเรียนบ้านม่วงป็อก โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
9 ตลาดอำเภอฝาง วัดต้นส้าน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู โรงเรียนอนุบาลสายอักษร โรงเรียนสันติวนา โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านห้วยหมากเหลี่ยม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3299
10 โรงเรียนวัดจอมคีรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
11 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
12 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
13 โรงเรียนบ้านเมืองนะ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
860
-
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
15 ตลาดอำเภอแม่อาย โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
16 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
17 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
18 โรงเรียนบ้านจอง โรงเรียนบ้านสินชัย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
19 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
20 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
21 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
340
-
22 โรงเรียนวัดบ้านท่า 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
-
23 โรงเรียนฉัตรพฤกษ์วิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
24 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
180
-
25 โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
27 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
28 โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
-
29 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
30 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
31 โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
32 โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
33 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
34 โรงเรียนบ้านโละ 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
36 โรงเรียนประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
37 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
38 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
    รวมการแจกจ่าย  
32202