ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตลาดมะจำโรง อำเภอสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการแจกจ่าย  
2000