ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ชุมพร เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
    รวมการแจกจ่าย  
300