ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สถานศึกษาในสังกัด ชุมชนโดยรอบ สพป.ชุมพร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
559
-
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สถานีตำรวจ สถานีรถไฟปากตะโกและชุมชนโดยรอบ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
559
-
4 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
5 สพป.ชพ.2 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
6 โรงเรียนอนุบาลสวี โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดวิเวการาม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
7 สพป.ชพ.2 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนบ้านคลองเหนก โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง โรงเรียนวัดชลธีนิมิต สพป.ชพ.2 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการแจกจ่าย  
6218