ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เชียงราย เขต 1,ตลาดสด,สวนสาธารณะ และสถานที่ทั่วไปภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
2 ค่ายลูกเสือดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
    รวมการแจกจ่าย  
3620