ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125
2 โรงเรียนบ้านโป่งวัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
5 ประชาชนบริเวณบ้านเกาะขวาง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
6 โรงเรียนบ้านคลองลาว 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 วัดดอนตาล 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
8 บริเวณโรงเรียนบ้านประแกต สพป.จันทบุรีเขต 1 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
9 บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 บริเวณโรงเรียนบ้านคลองกะพง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
11 บริเวณโรงเรียนวัดไผ่ล้อม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 บริเวณโรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
13 บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สพป.จันทบุรีเขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
14 วัดพลับพลาและบริเวณรอบๆ โรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
15 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
145
18 บริเวณวัดเขาสุกิม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
40
    รวมการแจกจ่าย  
7048